Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

D66 steunt Seniorenvereniging Rijen met ontmoetingscentrum Oase

Ontmoetingsruimte de Oase, van de Seniorenvereniging Rijen (SVR), is een onderdeel van De Boodschap, maar het voortbestaan ervan wordt bedreigd. De SVR heeft al een huurverhoging van 20.000 euro aan de broek gekregen. Nu is er de dreiging dat men de bar niet zelf meer mag beheren dat een financiële strop van nog eens 20.000 euro betekent. D66 onderschrijft het belang van  ontmoetingsruimte de Oase en vindt dat voorkomen moet worden dat de Seniorenvereniging in moeilijkheden komt.

Deze problematiek kwam  aan de orde in de commissie Samenleving op 12 september. Eerder was door de directeur van de Boodschap, mevr. Langen, betoogd dat  de Seniorenvereniging niet aan de wettelijke eisen van horeca voldoet, en dat dit niet langer meer door de Boodschap en de gemeente geaccepteerd wordt.

Gelukkig gaf mevr. Langen in de commissie al snel aan dat het haar niet om de baropbrengsten van de Oase ging. Maar louter om het voldoen aan de eisen van de horecawet.

Voorzitster Noij van de Seniorenvereniging hield een gloedvol betoog over het belang van de Oase voor de ouderen in Rijen. Als D66 steunen wij dit belang. “De Seniorenvereniging is een bloeiende club gemotiveerde mensen die goed werk goed, zoals wekelijks 24 activiteiten in de Oase, waar zo’n 1.500senioren per week aan meedoen. De Oase blijkt dus heel belangrijk voor de sociale contacten en dagbesteding. Dat moeten we vooral zo houden”, zo betoogde D66-raadslid Frits van Vugt.

Horecaprobleem oplosbaar

Mevr. Noij verklaarde dat inmiddels enkele leden van de Seniorenvereniging met horecapapieren hun hulp hebben toegezegd. Hierdoor zou de horeca van de bar volgens de regels voortgezet kunnen worden. Bovendien ziet D66 ook een oplossing voor de lagere consumptietarieven die volgens wethouder Zwarts (Gemeentebelang) niet zouden mogen afwijken van de commerciële prijzen. In navolging van mevr. Noij, hield Frits van Vugt een pleidooi om deze afwijkende, lagere tarieven toe te staan, aangezien  de activiteiten in verenigingsverband plaats vinden. In de sportkantines wordt volgens hetzelfde principe gewerkt, waarom dan niet in de Oase?

Bemiddeling

Alle raadsleden vroegen om bemiddeling door de gemeente. Wethouder Zwarts was nog wat afhoudend. Toch gaf Frits van Vugt aan dat de wethouder nu aan zet is, aangezien de gemeente met beide partijen subsidieafspraken heeft. De gemeente moet makkelijk tot een goede oplossing kunnen komen, zeker nu beide partijen elkaar al zo dicht genaderd zijn. Volgens D66 zou in drie weken zou dit probleem rond de Oase opgelost moeten zijn. Het is niet acceptabel om de Seniorenvereniging langer in spanning te houden.