Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

D66: Je kunt hier gewortelde asielkinderen niet terugsturen

In dit voorjaar heeft Frits van Vugt (fractievoorzitter D66) samen met Marielle Doremalen (PvdA) een pleidooi gehouden in de gemeenteraad voor verruiming van het kinderpardon. Dat resulteerde in een motie die D66 samen met de PvdAindiende. In deze motie werd gepleit om bij de staatssecretaris van Justitie met klem te vragen om kinderen die al heel lang in ons land wonen niet uit te zetten.

Die motie haalde het echter niet, omdat CDA, Kern’75, Gemeentebelang en VVD het nut niet zagen van een lokale oproep.

Inmiddels hebben we de affaire Howick en Lili gehad, die veel commotie opriep. Het laat zien dat er nog steeds met asielkinderen wordt gesold. Gelukkig zorgde landelijke interventie van Christenunie en D66 ervoor dat beide kinderen hier konden blijven. Ooit zaten Howick en Lili op het AZC Prinsenbosch in Gilze-Rijen. En daar zijn nog veel meer van dergelijke kinderen die al héél lang in onze gemeente wonen.

Vandaar dat D66 en de PvdA op 1 oktober met een nieuwe motie – toegespitst op kinderen uit onze gemeente – het weer probeerden. Nu met de steun van vele inwoners die de motie steunen. Maar ook nu blokkeerde een meerderheid van de raad de motie.

Inhumaan

“Het is inhumaan om deze kinderen terug te sturen” zo zegt van Vugt. “Besef dat we in onze gemeente momenteel zo’n 36kinderen hebben, die dreigen uitgezet te worden. Terwijl ze al veel langer dan vijf jaar in ons land wonen, hier op school zitten, vriendjes hebben, op sportverenigingen en dansclubs actief zijn en helemaal geïntegreerd zijn. Deze kinderen kunnen er ook niks aan doen dat onze ambtelijke molens om asielverzoeken te behandelen zo langzaam malen. Deze kinderen kennen het land van herkomst van hun ouders niet eens en spreken er de taal niet van. Ik begrijp dan ook niet dat de andere partijen (CDA, Kern’75, Gemeentebelang en VVD) hier geen reden in zien om onze oproep te steunen. Zij verwijzen slechts naar landelijke regels. En dat het geen zin heeft om vanuit de gemeente druk uit te oefenen op staatssecretaris Harbers (VVD) die feitelijk gaat over de uitzetting. Terwijl de praktijk uitwijst (zie de affaire Howicken Lili) dat druk uitoefenen wel degelijk werkt.” D66 vindt het beschamend dat de andere lokale partijen de motie niet steunen, en zich verschuilen achter landelijke regels endrogredeneringen.

Steun van insprekers

Diverse insprekers bij de raadsvergadering ondersteunden de motie door in te gaan op hun eigen ervaringen met deze asielkinderen. Zo vertelden twee leraren van de Bolster en De Wildschut hoe vreemd het is om deze geïntegreerde kinderen uit te zetten, terwijl ze alleen in Nederland een toekomst hebben. Mevrouw van Steen verhaalde over de achtergronden van een meisje dat een goede vriendin van haar dochter is geworden. De zussen Elina en Milena Grigorjan (zie op de foto, samen met Frits van Vugt), die hun land van herkomst van hun ouders (Armenië) nooit gezien hebben, en al rond de 18 jaar op de vlucht zijn, vertelden over de dreiging die hen boven het hoofd hangt. Aangrijpende verhalen.

Petitie

Inmiddels is er door een werkgroep van ouders een petitie gestart. D66 roept iedereen op deze petitie te tekenen. Het is goed dat inwoners zelf hun ongenoegen laten horen over dit gesol met kinderen. Deze petitie heet: “Laat in Gilze-Rijen gewortelde kinderen blijven”, en is te vinden op www.petities24.com.

.