Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

D66 afgelopen half jaar zeer actief in de gemeenteraad

Na de verkiezingsoverwinning afgelopen maart is de D66 fractie met veel energie aan de slag gegaan.

Het zal niemand ontgaan zijn dat D66 regelmatig oproept om tempo te maken met plannen die te lang duren, zoals de centrumplannen in Rijen en Gilze, maar ook wil D66 dat er sneller woningen gebouwd worden, zeker voor mensen met een smallere beurs.

En zij wil een eind maken aan plannen die slecht voor de inwoners uitpakken, zoals het nieuwe afvalplan, waarbij D66 geprobeerd heeft om de komst van ondergrondse containers tegen te houden (want: te duur, niet handig en het risico van afvaldumpingen). Die gaan de inwoners ongeveer de helft meer geld kosten dan nu het geval is, via het tarief per zak (3 euro, dat op gaat lopen naar  4 euro). De andere partijen hebben echter geen problemen met de hoge tarieven. D66 blijft daar tegen strijden.

D66 heeft echter inmiddels ook al een groot aantal voorstellen ingediend of de discussie gestart om sommige verbeteringen in te gaan voeren. Zo was D66 de initiatiefnemer in de gemeenteraad om ons als gemeente aan te sluiten bij Klimaatstroom Zuid – een samenwerkingsinitiatief van enkele overheden en organisaties op het gebied van duurzaamheid. Omdat er nog veel gedaan moet worden aan energietransitie en aan verduurzaming van de industrie en de landbouw.

Samen  de PvdA hebben we gepleit voor het kinderpardon. Dit voorstel heeft het niet gehaald, ondanks het feit dat we beste veel in onze gemeente gewortelde kinderen hebben die dreigen het land te moeten te verlaten. Juist omdat er meer maatschappelijk draagvlak voor het kinderpardon onder inwoners is gekomen, zijn we in oktober een petitie gestart.

Vele initiatieven gesteund

In de gemeenteraad heeft D66 veel initiatieven gesteund. D66 steunde het voorstel om de vervoersmogelijkheden voor ouderen te verbeteren (Automaatje), maar pleitte tegelijkertijd (als enige raadsfractie) om ook andere vervoersproblemen meteen aan te pakken, zoals het weer laten rijden van buslijn 131 in de weekenden en later in de avonden (of met een goed alternatief hiervoor te komen).

Ook hebben we (samen met de PvdA) geprobeerd om een vangnet voor schoolzwemmen te introduceren, en een structurele subsidie voor Estrellita. Dat is helaas nog niet gelukt, maar daar komen we zeker op terug.

Ook is D66 de vurigste pleitbezorger voor de ontwikkeling van fysieke zorgloketten in alle kernen, waar alle zorgbehoevende terecht kunnen.

D66 is tegen lastenverhoging

Het college wil de OZB volgend jaar met 6% laten stijgen (boventrendmatig). Daar is D66 fel op tegen, en heeft zich tegen deze lastenverhoging uitgesproken bij de behandeling van de plannen voor 2019 (de Perspectiefnota). De gemeentelijke ambities kunnen ook betaald worden door als politiek scherpere keuzes te maken en door een doelmatiger werkende organisatie. De rekening van de gemeentelijke plannen hoeft immers niet bij de inwoners (in dit geval de huiseigenaren) terecht te komen. Die betalen al genoeg.